من ، استوس کارپف ، یک کارگر هنر معاصر ، بنیانگذار Yaizm and Artlectrics هستم. Yaism یک عمل فلسفی ، عرفانی و معنوی است که هدف آن شناسایی تمام جنبه های خود ازلی است. روش اصلی و روش مستقیم Yaism Artlectrica است - نقاشی بداهه ای همراه با موسیقی خاص و محیط مراقبه شخصی خود. یائیسم یک سبک ، جهت یا ژانر هنری نیست ، زیرا هنر فقط یک راهنمای فعال و یک روش عملی است و به خودی خود هیچ هدف حرفه ای نیست و روش جدیدی برای تصدیق هنری نیست. Yaizm بدون محدودیت خلق می کند و می تواند هر سبک خلاقانه و جهت هنری را که برای تحقق کامل I. به آن احتیاج دارد ، به امانت بگیرد. اگر علاقه مند هستید: Yaizm ، Artlectrika ، هنر من ، نقاشی ها ، نمایشگاه ها ، همکاری خلاقانه - لطفاً ، من برای همه آزاد هستم.